LOGOWANIE | RSS
Aktualności

Lepiej rozmawiać
07-01-2016

Brak regulowania należności w transakcjach wzajemnych, pomiędzy różnymi uczestnikami rynku branżowego, nie zawsze wynika z niesolidności kontrahentów. Dlatego też głównym zadaniem wykazu „Industry Does Not Recommend” pozostają niezmiennie od 13 lat, mediacje.

To właśnie dążenie do polubownego rozwiązywania spraw spornych wynikających z umów zawartych pomiędzy dostawcami i odbiorcami, jest podstawowym celem działania wykazu „NOT RECOMMEND”.

Twórcom projektu, firmie GJC Inter Media, udało się dzięki mediacjom odzyskać należności na łączna kwotę ponad trzech milionów złotych. To dowód na to, że udział w projekcie pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa w obrocie handlowym pomiędzy firmami całej branży upominków reklamowych.

Dostęp do wykazu i możliwość zgłaszania przedsiębiorstw „nie polecanych” mają uczestnicy programu „Solidni w Biznesie”. To oni bezpośrednio wpływają na uruchomienie ścieżki mediacyjnej. Wykaz „niesolidnych” jest uaktualniany na bieżąco, co znacznie ogranicza ryzyko przeprowadzenia niekorzystnej transakcji. Warto? Odpowiedź jest banalnie prosta, bo przecież liczby nie kłamią.

Gifts Journal | RemaDays | Zasady współpracy
Copyright 2009-2012 GJC Inter Media. Designed by Horsefield.