LOGOWANIE | RSS
Aktualności

Kredyt handlowy w Programie SWB- Solidni w Biznesie
22-04-2010

Obecnie 62 firmy, Partnerzy Programu SWB- Solidni w Biznesie zadeklarowały chęć udzielania 14-dniowych kredytów handlowych pozostałym Partnerom Programu już od pierwszego zamówienia.

- „Kredyt kupiecki, zwany również handlowym lub towarowym, udzielany jest przez sprzedawcę kupującemu i ma formę odroczonego terminu płatności. Jest to pozabankowa forma finansowania działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem udzielenia kredytu kupieckiego jest istnienie zaufania pomiędzy kontrahentami wynikającego np. z przynależności do tej samej organizacji. Firmy uczestniczące w Programie SWB – Solidni w Biznesie to firmy bez wyjątku posiadające dużą wiarygodność finansową, dlatego wzajemne udzielanie kredytów kupieckich jest w tym środowisku rzeczą naturalną” - mówi Maria Meller-Ptasińska, Product Manager SWB.

Lista firm deklarujących możliwość udzielania kredytu handlowego dla Partnerów SWBSolidni w Biznesie to Program Partnerski, którego celem jest budowanie najwyższej wiarygodności finansowej i bezpieczeństwa w branży reklamowej.
Firmy, które pozyskają referencje innych uczestników na rynku branży reklamowej i pomyślnie przejdą etap weryfikacji otrzymują Certyfikat „Solidni w Biznesie”, będący potwierdzeniem najwyższej wiarygodności finansowej.
Kredyt handlowy dla Partnerów SWB udzielany jest zgodnie z regulaminem programu i dotyczy kontraktów do wartości 20 tys. zł.

Gifts Journal | RemaDays | Zasady współpracy
Copyright 2009-2012 GJC Inter Media. Designed by Horsefield.