LOGOWANIE | RSS
Aktualności

Skuteczność siłą NOT RECOMENND
26-05-2014

Wykaz „Industry Does Not Recommend” powstał w 2003 roku w celu zmaksymalizowania poczucia Bezpieczeństwa w obrocie handlowym pomiędzy firmami w szeroko rozumianej branży artykułów promocyjnych.

Jedną z podstawowych jego funkcji jest przekazywanie informacji o wszystkich podmiotach NIEPOLECANYCH – wykaz pozwala więc sprawdzić i ocenić, czy dany kontrahent nie został negatywnie zaopiniowany przez inną firmę z branży. W tym przypadku ryzyko Nawiązania współpracy zostaje znacznie zmniejszone.

To jednak nie jedyna korzyść, jaka płynie z Uczestnictwa w programie. Działanie „NOT RECOMMEND” ma także na celu dążenie do polubownego Rozwiązywania spraw spornych wynikających z umów pomiędzy dostawcą i jego odbiorcami. W ten sposób pomysłodawcom programu, firmie GJC Inter Media, udało się odzyskać należności
na łączną kwotę 2,6 miliona złotych. Dostęp do wykazu i możliwość zgłaszania firm NIEPOLECANYCH mają uczestnicy programu „Solidni w Biznesie”.

Gifts Journal | RemaDays | Zasady współpracy
Copyright 2009-2012 GJC Inter Media. Designed by Horsefield.