LOGOWANIE | RSS
Aktualności

Program SWB odzyskał ponad 1,8 mln zł zaległych płatności
20-11-2012

Dzięki skutecznym mediacjom pracowników programu SWB udało się zlikwidować zadłużenie pomiędzy firmami z branży na łączna kwotę ponad 1,8 mln złotych.

Płynność finansowa i terminowe regulowanie zobowiązań są jednymi z największych problemów branży reklamowej. Rozmowy pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, inicjowane przez SWB za pośrednictwem usługi Industry Does Not Recommend, pomagają firmom z branży rozwiązać wiele codziennych problemów finansowych. Celem programu SWB jest budowanie zaufania w branży poprzez promowanie firm o najwyższej wiarygodności finansowej. Promocja firm partnerskich odbywa się również na rynkach międzynarodowych, głównie za pomocą Katalogu SWB dystrybuowanego na wielu imprezach targowych w całej Europie. Program SWB oferuje obecnie jedną z najkorzystniejszych form promocji na rynku krajowym i europejskim.

Gifts Journal | RemaDays | Zasady współpracy
Copyright 2009-2012 GJC Inter Media. Designed by Horsefield.