LOGOWANIE | RSS
Aktualności

Jak radzić sobie z nierzetelnym kontrahentem?
04-03-2010


Program SWB-Solidni w Biznesie wyszedł naprzeciw praktykom trapiącym branżę, z których najpoważniejszą jest nierzetelność płatnicza niektórych firm.

Z początkiem marca Program wprowadził nową usługę NOT RECOMMEND, czyli Branżowy Wykaz Firm NIE POLECANYCH na rynku reklamy.
- Naszym celem jest wspieranie decydentów w zakresie ograniczenia ryzyka finansowego we współpracy z podmiotami oraz występowania opóźnień w płatnościach - podkreśla Maria Meller-Ptasińska, Project Manager SWB-Solidni w Biznesie.

NOT RECOMMEND jest usługą koncentrującą się na przekazywaniu informacji o NIE POLECANYCH firmach w branży reklamowej. Narzędziem wspierającym usługę NOT RECOMMEND jest serwis internetowy www.notrecommend.com, zawierający aktualny Wykaz Firm NIE POLECANYCH w branży reklamowej. Umożliwia on na bieżąco sprawdzenia „on line” swoich stałych oraz potencjalnych kontrahentów pod kątem jakości płatniczej oraz zgłoszenia NIE POLECANEGO kontrahenta do Wykazu. Dzięki możliwości natychmiastowego sprawdzenia wiarygodności finansowej partnera znacznie rośnie bezpieczeństwo transakcji. W ramach usługi oferowane są dodatkowe narzędzia prewencyjne jak wzór wezwania do płatności oraz pieczęć prewencyjna. Wszyscy użytkownicy usługi otrzymywać będą comiesięczny Wykaz w formie drukowanej.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.notrecommend.com
Dział Handlowy: sales@gjc.pl

Gifts Journal | RemaDays | Zasady współpracy
Copyright 2009-2012 GJC Inter Media. Designed by Horsefield.